Parc Résidentiel "Le Védrignans"
Route de Vedrignans - 66800 Saillagouse - France
Tel : 00 33 (0)4 68 04 04 79 - Fax : 00 33 (0)4 68 04 06 89 - Email :
contact@levedrignans.com
                DEMANDE DE RESERVATION  
Nom 
Prénom
  Profession 

Adresse

Code Postal
Téléphones
      Ville
Je demande au P.R.L. LE VEDRIGNANS de réserver pour la période:

du   à 17h00      au   à 10h00

Chalet 4 places                 Chalet 6+2 places
Chalet 4+2 places             Chalet 8 places

Age des personnes:


Prix du séjour :
Frais de dossier :
Total séjour : + consommations électrique, taxe de séjour et ménage
Ci-joint les arrhes : correspondant à 25% du montant total du séjour par                               mandat lettre ou chèque à l'ordre du VEDRIGNANS.

Je m'engage à régler le solde à l'arrivée,

Fait à                                                                      Le

Signature

 


 

Condicions generals del lloguer

Els xalets es lloguen a partir de les 17h el dia d’arribada i fins les 10h el de sortida. Llençols i tovalloles corren a càrrec vostre. En arribar cal abonar un dipòsit per valor de 150 Euros, que serà tornat un cop verificat l’inventari. En cas d’anul·lació de la reserva, l’import de la mateixa serà reemborsat sempre i quan s’hagi rebut una carta d’avís 30 dies abans de l’arribada. En cas contrari, l’import de la reserva quedarà en mans de LE VEDRIGNANS. Si per qualsevol raó la durada de l’estada és inferior al previst, no es tornarà la diferència. Els llogaters es comprometen a liquidar el total de l’estada el dia d’arribada, així com a complir amb el reglament intern. En cas de retardar l’arribada sense previ avís a la direcció, es mantindrà la reserva 24 hores. Passat aquest temps, la reserva quedarà anul·lada.